Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3530/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện CNTT thông báo điểm trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Quản lý hệ thống thông tin là: 60 điểm. Chi tiết download tại đây.


Được thành lập theo Quyết định số 14/2001/QĐ-Ttg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).