THÔNG BÁO

Phòng Khoa học Công nghệ & Đào tạo, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội xin thông báo:
Viện Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức đợt thi vét cho các học viên đã theo học chương trình đào tạo cấp Chứng chỉ “Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản” đáp ứng chuẩn “Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin” nhưng chưa thi đỗ trong giai đoạn từ tháng 06 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.
Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Địa điểm: Tầng 6, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự kiến thời gian thi: 25 tháng 06 năm 2018.
Sau ngày 20 tháng 06 năm 2018 các học viên không đến đăng ký, Viện Công nghệ Thông tin sẽ không tổ chức đợt thi riêng cho các học viên thi trượt. 


Được thành lập theo Quyết định số 14/2001/QĐ-Ttg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).