Phòng Nghiên cứu công nghệ Mạng và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 606, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại:
Trưởng phòng
TS. Đinh Văn Dũng 
Email: dzung.dinh@vnu.edu.vn
Chức năng: Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Mạng và Truyền thông: Nghiên cứu cơ bản về Truyền thông và Mạng; Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mẫu.
Nhiệm vụ:
  • Nghiên cứu cơ bản, phát triển các công nghệ và sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ Mạng và Truyền thông: Mạng Internet thế hệ mới FI (Future Internet); công nghệ SDN (Software-Defined Networking); Mạng thông tin di động thế hệ 5 (5G Mobile Communications); Hạ tầng IoT và ứng dụng (Internet of Things); Hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Computing); Truyền thông hợp nhất (Unified Communications); Truyền thông M2M (Machine-To-Machine).
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc phạm vi nêu ở trên. Kết quả làm nền tảng để phát triển các công nghệ và sản phẩm mẫu.
  • Xây dựng các chương trình hợp tác và thu hút đầu tư để nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mẫu; thương mại hóa sản phẩm với các tổ chức trong và ngoài nước.
  • Triển khai đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Mạng và Truyền thông.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ phòng.
  • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ của các thành viên.
  • Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
  • Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác nhau cho hoạt động của phòng phù hợp với quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện.
  • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Viện; thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Được thành lập theo Quyết định số 14/2001/QĐ-Ttg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).