Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành "Quản lý Hệ thống thông tin" có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các...

Xem thêm

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Khoa học được tạo bởi nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản; lý thuyết; quan sát và thí nghiệm; chúng có quan hệ tương hỗ và cần có nhau để phát triển. Với vai trò là một trong những Viện nghiên cứu đầu ngành về CNTT, hiện...

Xem thêm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Một trong những kết quả quan trọng của quá trình nghiên cứu là các sản phẩm mang tính ứng dụng, đưa vào sử dụng trong thực tế và được đánh giá cao. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như: Hệ thống lưu trữ và truyền...

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi